WantEasy

Select your language

Case Studies

  Sheraton Grand Taipei Hotel Retrofitting Project

  Regent Taipei Ballroom Retrofitting Project

  The Silks Club

  Mandarin Oriental, Taipei

  The Wei-Wu-Ying Center for the Arts

  The Xiqu Center of Taiwan

  Banyan Tree, Beibei, Chongqing

  Beitou Grand View Resort

  Taipei Marriott Hotel

  THE LALU, Qingdao