Select your language

联系我们

永林电子(上海)有限公司

E-mail: sales_china@liteputer.com.tw
电话: +86-21-54408210
传真: +86-21-54403376
地址: 上海市闵行区兴梅路375号  百度地图
邮编: 200237

">

咏真实业股份有限公司(台北)

E-mail: sales@liteputer.com.tw
电话: +886-2-2799-8099
传真: +886-2-2799-3828
地址: 台北市内湖区港墘路189号11楼

">