Select your language

PLA-DPE100

乙太網路轉ORBIT.AC (AC PLC) 介面

列印

特點

  • ORBIT(PLC)兩線式無極性接線.
  • 可將網路信號轉換為ORBIT總線訊號,做為ORBIT Commander圖控的介面
  • 內建定時器及天文鐘定時器.
  • 可透過網路直接升級軔體.

規格

  • 電源輸入: AC 100-240V (ORBIT.AC)
  • 信號接口: ORBIT.AC
  • 通訊協議: ORBIT, TCP/IP
  • 尺寸: 72(W) x 90(H) x 62(D)mm
  • 重量: 300g