WantEasy

Select your language

EDX-F04 II

4路 前沿/0-10V 调光器

打印

特点

  • 四组前沿调光及0-10V调光输出
  • 每回路均可设为 调光/0-10V/非调光 模式
  • 可储存六组场景
  • 0.1秒-99分的淡入淡出效果

 

 

规格

  • 电源输入: AC 100-240V
  • 通讯协定: DMX-512, EDX
  • 输出: 4回路,每回路最大5A,总电流最大20A
  • 尺寸: 100(W)*240(H)*57(D)mm
  • 重量: 1.2Kg